Biedrība ”Interešu centrs “Jaunanna”” īsteno jaunatnes iniciatīvas projektu “Smelies iedvesmu un izglītojies!”, kuru pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS)

Projekta ietvaros 30.martā plkst.19.00 Jaunannas Tautas namā notiks radošais sadarbības vakars ar komiķi Maksimu Trivaškeviču