Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Jaunanna”, vadītāja Aiva Vilciņa

Vecākās paaudzes deju kolektīvs “Oga”, vadītāja Aiva Vilciņa

Dramatiskais kolektīvs ”Šūpoles” , vadītāja Sarmīte Locāne

Bērnu un jauniešu teātris ”EJam” , vadītāja Elita Jansone

Meiteņu vokālais ansamblis ”Mūza”, vadītāja Inese Vilciņa

Sieviešu vokālais ansamblis ”Trallas”, vadītāja Inese Vilciņa

Interešu centrs ”Jaunanna”

Jaunannas jauniešu klubs ”Tikšķis”

 

Visu kolektīvu mājvieta ir

Jaunannas Tautas nams

 “Zīles”, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340