JAUNANNAS PAGASTS
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
jaunanna@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Vēsma Čugunova 64381664; 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Elita Jansone 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; 27807155; direktors.jan@aluksne.edu.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Līna Bušujeva 29153516; lina.busujeva@aluksne.lv