JAUNANNAS PAGASTA PĀRVALDE

Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV- 4340
jaunanna@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede Ieva Vimba 64381664; 25664417; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa 64381665; sanita.baltina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule


Jaunannas jauniešu klubs ”Tikšķis”

26489927; 27807155;direktors.jan@aluksne.edu.lv


jaunannas.jauniesi@gmail.com

Jaunannā 2009. gada 1. janvārī reģistrēti 570 iedzīvotāji. Pagastā darbojas šādas struktūrvienības – tautas nams, bibliotēka, Jaunannas Mūzikas un Mākslas pamatskola, kā arī daļēji no budžeta līdzekļiem tiek dotēta ģimenes ārstes Ausmas Miningas prakses vieta.