Jaunannas pagastā

 

Naktī no 31. decembra uz 1. janvāri no 00.30-05.30 Jaunannas tautas namā Jaungada nakts balle, spēlē Kaspars Maks. Ieeja: EUR 3,50. Galdiņus vēlams rezervēt līdz 28. decembrim, tālrunis 28366016.

18. janvārī 18.00 Jaunannas tautas nama mazajā zālē “Rokdarbu darbnīca savam priekam”, nodarbības tēma – sildošie cimdi. Līdzi jāņem dzija un piemērotas adatas.

24. janvārī 10.00 Jaunannas bibliotēkā senioru tikšanās sadarbībā tautas namu. Kavēsimies atmiņās, aplūkojot vecos foto albumus.

27. janvārī 11.00 parkā pie Jaunannas tautas nama “Sniegošanās” (aktivitātes sniegā, atkarīgas no laika apstākļiem).

Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: „Latviešu detektīvmeistari”, „Vēl tu nezini…” – Rūdolfam Blaumanim – 155.