Jaunannas pagastā 

 11. februārī 11.00 Jaunannas Tautas namā Bērnu rīts – pasaka ar Dūdu un multenīte.

 14. februārī 10.00 Jaunannas Tautas namā senioru tikšanās – spēlēsim spēli par Alūksnes novadu.
 17. februārī 19.30 Jaunannas Tautas namā deju kolektīvu sadancis „Sanāciet skatīties tuvi un tāli ” (sadancos „Rība” no Rīgas, “Labākie gadi” no Madonas, Praulienas pagasta jauniešu deju kolektīvs, „Oga”, „Beja”, „Maliena”, „Jaunanna”). Ieeja: 1,50 EUR.
 17. februārī 22.00 Jaunannas Tautas namā balle (spēlē Jezups un Māris no Viļakas). Ieeja: 2,50 EUR.
 22. februārī 18.00 Jaunannas Tautas nama mazajā zālē “Rokdarbu darbnīca savam priekam”.
 Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: „Es visu mūžu mīlējusi esmu” Ā. Elksnei – 90, „… mīlestība ir ļoti ietilpīga – jo vairāk tajā dalāmies, jo vairāk tās atliek” /P. Koelju /- izstādē grāmatas, kuru nosaukumā vārds „mīlestība”.